Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, 22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi’ni 28 Kasım - 02 Aralık 2015 tarihleri arasında yurdumuzun en güzel beldelerinden Belek/Antalya’daki Gloria Golf Resort Otel’de gerçekleştirecektir. Allerji ve klinik immünoloji en hızlı gelişen ve her yıl etyopatogenezdeki farklı ayrıntıların ortaya çıktığı, tanı ve tedavideki yenilikleri ile, hekimlerin uygulamalarına yeni boyutlar kazandırabilen bilim alanlarındandır. Derneğimiz allerji ve klinik immünoloji alanında uluslar arası tanınırlığı olan tek kuruluş olarak bilimsel alandaki öncülüğünü, en iyi şekilde sizlerin desteği ile yürütmektedir. Ulusal ve Uluslar arası en yetkin bilim insanlarını bu kongremizde de, bir araya getirerek ülkemiz bilimine katkısını sürdürmeyi hedeflenmiştir.

Konunun uzmanlarının yanı sıra allerji, immünoloji ve astım konularına ilgi duyan farklı bilim alanlarındaki hekimlerimizin artışına paralel kongremize giderek artan talep, bizlerin heyecanını ve çalışma arzusunu arttırmaktadır. Uygulamalı kurslar, paneller, sempozyumlar, karşıt görüş, konferanslar gibi farklı oturumlarda güncel bilgiler aktarılarak tartışılması planlanmıştır. Sizlerin katılımınız ve katkılarınız ile kongrenin bilimsel düzeyinin daha da yükseleceği bir gerçektir.

Sizlerden gelecek orijinal çalışmalar kongremizi güçlendirecektir. Çalışmalarınızı göndermenizi bekliyoruz. Bu yıl da Derneğimiz yönetim kurulu, kongre katılım bursu ve araştırma ödüllerini sürdürme kararı almıştır.

Sizler için bilimsel program dışında keyişi vakit geçirebilmenizi sağlayacak güzel bir sosyal program düzenlenecektir.

Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri olan beldemizde, allerji ,astım ve immünoloji konularına ilgi duyan sizleri aramızda görme umudu ile hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Can N. Kocabaş
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı